**********************

   


 

 

 

COMMANDOVERENIGING ZUID-OOST-BRABANT

secretariaat : 

De Knolschans 23, 5298 AX Liempde

Tel.0411-631212

E-mail: covzuidoostbrabant@korpscommandotroepen.nl

 **************************************************

212121e van Woerdenmars 2018

Reeds 80 commando's hebben zich al opgegeven voor deze mars op 3 mei 2018

 

Neem deze tocht op in uw trainingsprogramma en meldt u snel aan waarna u nadere gegevens zult ontvangen.

 

Inschrijving is mogelijk voor een ieder die gerechtigd is tot het dragen van de groene baret of minimaal een half jaar heeft gediend bij het KCT. De inschrijving is per E-mail, via Facebook of schriftelijk. De volgende gegevens zijn minimaal nodig: Het aantal maal dat u heeft deelgenomen, naam, voorletter(s), roepnaam, adres, postcode, plaats, geboortedatum, registratienummer, lichting waarmee men de groene baret heeft gehaald.  Indien mogelijk ook opgave van E-mail-adres, telefoonnummer, datum uitreiking groene baret, compagnie en peloton.

Inschrijving schriftelijk te richten aan COWS, Kerkemorgen 7, 5324 BL Ammerzoden. Inschrijving per e-mail: COWS@Korpscommandotroepen.nl

 

Inschrijvingen of betalingen na 18 april 2018 worden verhoogd met 3,50 kosten.

 

Elke deelnemer dient zich te melden tussen 08.05 en 08.25 uur bij

Huis ten Halve, Kruisstraat 60, Roosendaal (Zuid), telefoonnummer 0165-533343.

Wacht niet te lang met inschrijven, in verband met toegang tot de kazerne en het bestellen van de lunch en de rijstmaaltijd is het prettig ruim op tijd te weten hoeveel en wie er meedoen, bij voorbaat dank. 

 

Kosten

Het inschrijfgeld per persoon is:   12 inclusief  medaille, cijfer en lunch, maar zonder diner.

24,50 inclusief medaille, cijfer, lunch en rijstmaaltijd. Indien u alleen aan het diner deel neemt kost het euro 15,50. Het inschrijfgeld dient men direct na ontvangst van het huishoudelijk reglement te voldoen. Overschrijving naar ons rekeningnummer NL30.SNSB.0904.3301.33 t.n.v. COWS te Ammerzoden o.v.v. 20e Van Woerden Mars. Inschrijvingen of betalingen na sluitingsdatum worden met euro 3,50 verhoogd.

 

Met vriendelijke groeten,

Jan Middelkoop vz

Eduard Torenbos vice vz

Albert van Heijningen serc./pennm.

***Voor een overzicht van de maten, die zich reeds hebben opgegeven (met pasfoto), verwijs ik u naar de site van Albert Onink;

www.voc-midden-nederland.nl

********************************************************************

 

Pegasus wandeltocht

 

COV Gelderland heeft een twee daagse wandeltocht georganiseerd op 11 en 12 augustus.

De wandeltocht is een herinnering aan de Pegasustocht van oktober 1944 en Marget Garden waar 10 Commando's

van Nr. 10 Dutch Troop waren ingezet bij de 1e Airborne Divisie. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 30, er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Contactpersoon: Martien van Barneveld

Egelhof 1

6741 VB Lunteren

m.barneveld7@gmail.com

06-13105685