Algemene mededelingen cov zuid oost brabant

 

 

Nieuw e-mailadres: covzuidoostbrabant@korpscommandotroepen.nl

 

Zie voor VETERANEN/NAZORG onder INTRODUCTIE

 

 Nationale Herdenking 4 mei Begraafplaats Woensel Eindhoven

Thema : in vrijheid kiezen

 

 

Op zaterdag 4 mei 2019 herdachten we alle burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

In Eindhoven vond deze herdenking traditiegetrouw plaats tijdens een plechtige bijeenkomst op de Gemeentelijke Begraafplaats Woensel (Oude Toren) aan de Baffinlaan

Na het blazen van de Last Post volgden twee minuten stilte en was het echt doodstil.

Na het spelen van het Wilhelmus werd door de burgemeester een zeer innemende toespraak gehouden.

Saartje, Elin, Tessa en Feride, leerlingen van het Montessori
College vertelden kort iets over hun ervaringen opgedaan
tijdens de reis naar Normandië en Auschwitz waarna Bregje
Verbeek, leerling van het Huygens Lyceum het door haar zelf
geschreven gedicht "Zijn wij wel echt Bevrijd?" voorlas.

  Namens de bewoners van de gemeente Eindhoven werd door de burgemeester en zijn echtgenote een krans gelegd waarna door diverse vertegenwoordigers van verschillende organisaties een krans of bloemen werd gelegd.

Ook onze vereniging was met een aantal leden aanwezig en hebben een bloemstuk gelegd.

Als afsluiting was er koffie en thee in de aula van de Gemeentelijke Begraafplaats en de muzikale afsluiting werd verzorgd door EKV de Toonkunst.

Commando's bedankt voor jullie deelname.

Het Bestuur

 

 

************************************************************************************

 

                     de 22e Van Woerden Mars

9 mei 2019

 

We wandelen weer langs en over de ons zo bekende Rucphense heide, lunchen op de Engelbrecht van Nassau Kazerne en na afloop eventueel nog wat napraten onder het genot van een drankje en heerlijke rijstmaaltijd.

 

De afstand is ± 35 km.

Kosten:           € 12,00   incl. medaille en lunch.

            € 24,00 incl. medaille, lunch en rijstmaaltijd.

Overschrijving naar ons rekeningnummer NL30.SNSB.0904.3301.33  t.n.v. COWS te Tiel o.v.v. 22e Van Woerden Mars en reg.nr.

Inschrijvingen of betalingen na 1 Mei 2019 worden verhoogd met € 3,50 kosten.

 

 

Inschrijving is mogelijk voor een ieder die gerechtigd is tot het dragen van de groene baret of minimaal een half jaar heeft gediend bij het KCT.

De inschrijving is per E-mail onder vermelding van naam, voorletter(s), roepnaam, adres, postcode, plaats, geboortedatum, registratienummer, lichting waarmee men de groene baret heeft gehaald. Indien mogelijk ook telefoonnummer en/of mobiele nummer. COWS@Korpscommandotroepen.nl

  

Elke deelnemer dient zich te melden tussen 08.05 en 08.25 uur bij

Huis ten Halve, Kruisstraat 60, Roosendaal (Zuid), telefoonnummer 0165-533343.

Wacht niet te lang met inschrijven, in verband met toegang tot de kazerne en het bestellen van de lunch en de rijstmaaltijd is het prettig ruim op tijd te weten hoeveel en wie er meedoen, bij voorbaat dank. 

 

 

Met vriendelijke groeten,

Jan Middelkoop vz

Eduard Torenbos vice vz

Marc Roovers sercetaris

Hein Schoots penningmeester

 

 Stormschool Memorial March

Al voor de derde keer organiseert Commandovereniging Noord-Holland op zaterdag 15 juni 2019 de ‘Stormschool Memorial March’. Een ‘historische’ mars van 20 kilometer in Bloemendaal en omgeving ter herinnering aan de bakermat van het Korps Commandotroepen in Nederland.

Stormschool Bloemendaal’ was in de periode 1945 - 1949 gevestigd in het voormalige rusthuis ‘Wildhoef’ in Bloemendaal. Een rusthuis voor ‘senioren van de beschaafde stand’ dat een ‘stormachtige’ geschiedenis kent en voorheen tot de rijkste en mooiste buitenplaatsen van Bloemendaal behoorde. Het rusthuisgebouw was nog geen half jaar opgeleverd en bewoond toen in mei 1940 de oude heren en dames met een nors ‘Heraus’ bevel eruit werden gecommandeerd en de Duitse ‘Kommandantur’ zich hier vestigde.

Nieuwe functie rusthuis
Na de bevrijding werd het gebouw korte tijd door de Canadezen gevorderd, maar al snel werd het een opleidingscentrum voor de Nederlandse Infanterie en kreeg het de naam: ‘Stormschool Bloemendaal’. Een opleiding onder veelal instructeurs met een tijdens de oorlog in Schotland ‘genoten’ commando-opleiding. Voor de hand liggend kreeg de opleiding ‘commando trekken’ en werd vervolgens het eerste Nederlands centrum voor de opleiding tot commando’s.

Programma zaterdag 15 juni
De ‘Stormschool Memorial March’ start zo mogelijk met een korte rondgang over het terrein van de oude Stormschool (het gebouw ligt nu tegen de grond i.v.m. een complete nieuwbouw van het zorgcentrum Wildhoef) en vervolgt zijn weg door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Via de lunch bij Strand- en Duinpaviljoen Parnassia aan Zee en het strand naar Bloemendaal aan Zee gaat de tocht verder naar ‘Eerebegraafplaats Bloemendaal’.
Hier zal tezamen met aangesloten defilédeelnemers een krans worden gelegd en een saluut worden gebracht aan de 372 verzetsstrijders, waaronder Hannie Schaft en ‘bankier van het verzet’ Walraven (Wally) van Hall, die hier (her)begraven zijn.


Door de marslopers wordt hierna voet gezet naar het gemeentehuis van Bloemendaal.
Defilédeelnemers en overigen gaan daarheen middels historisch legertransport.
De gehele groep zal daar welkom worden geheten door burgemeester Elbert Roest en aanvullend enkele korte toespraken van o.m. oud-Korpscommandant Jaap Constandse die hier een deel van zijn opleiding heeft ‘genoten’.
Na een korte pauze met verfrissingen zullen de mars- en defilédeelnemers gezamenlijk afmarcheren voor de parade van 1,5 km, waarbij ‘Historische Voertuigen Kennemerland’ en ‘The Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes and Drums’ aansluiten om hen door het centrum terug te begeleiden naar het startpunt.

Al met al voor de marslopers een boeiende mars van 20 kilometer die zeker is aan te bevelen. En voor de defilédeelnemers en overigen ook een mooie dag met gedenkwaardige herinneringen.
Zie voor een historische achtergrond en promo-film ook:
https://1940-1945.bloemendaal.nl/index.php?id=30
en
https://youtu.be/T00Lmkjo-a8
Gelegenheidstenue
Mede vanwege het bezoek aan de Eerebegraafplaats zal voor de marslopers het tenue bestaan uit donkere wandelschoenen, een zwarte lange broek, groene polo met het logo van het Korps Commandotroepen en de groene baret voor diegenen die daartoe gerechtigd zijn. Gaarne ook het reüniejack 2017 (zo niet 2012) meenemen.
De defilédeelnemers (niet marslopers) worden verzocht naast de groene baret, een grijze broek, wit overhemd, commandostropdas en blauwe blazer te dragen of een donkere broek met het reüniejack 2017 (zo niet 2012).

Inschrijving en kosten
Inschrijven en betalen voor deze ‘Stormschool Memorial March’ graag zo spoedig mogelijk, maar kan tot uiterlijk 8 juni 2019 door een e-mail te sturen naar Paul Kreuk (pjj.kreuk@ziggo.nl) of door hem te bellen op: 0227 502 262 of 0653 828 354.
Ook voor nadere informatie kan contact met Paul Kreuk worden opgenomen.
Bij inschrijving (bij voorkeur middels e-mail) dient te worden opgegeven: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, lichting en registratienummer alsmede een telefoonnummer voor noodgevallen.
Na inschrijving ontvangt u het ‘Reglement Stormschool Memorial March’ waarin nog enige aanvullende informatie te vinden is.

Deelname aan de ‘Stormschool Memorial March’ kost € 10,- per persoon.
Dit bedrag dient uiterlijk 8 juni 2019 ontvangen te zijn op IBAN:
NL36 RABO 03 76 88 13 64 t.n.v. Commandovereniging Noord-Holland onder vermelding van: SMM 2019.
Melding ‘present’
De marslopers dienen zich op zaterdag 15 juni 2019 tussen 08:00 en 08:45 uur te melden in: ‘Vanouds het Dorpshuys’, Donkerelaan 20, 2061 JM Bloemendaal (750 m van NS station Bloemendaal). In dit ‘Dorpshuys’ worden zij ontvangen met een gratis kopje koffie of thee.
Dit jaar start de ‘Stormschool Memorial March’ om 09:00 uur en zal omstreeks 16:00 uur eindigen. Hierna is er nog gelegenheid voor een gezellig samenzijn in het ‘Dorpshuys’.
Defilédeelnemers (niet marslopers) die, voorafgaand aan het samenkomen bij het gemeentehuis, ook de herdenkingsplechtigheid willen bijwonen op de Eerebegraafplaats worden in de gelegenheid gesteld om mee te rijden met legervoertuigen. Deze vertrekken uiterlijk 12.30 uur naar de Eerebegraafplaats vanaf het ‘Dorpshuys’ (Donkerelaan 20).

 

*************************************************************

 


nieuwjaarsreceptie

Zoals al jaren gebruikelijk hielden wij op 6 januari onze nieuwjaarsreceptie. Onze secretaris Theo Prinsen had alles tot in de puntjes geregeld. Na een korte toespraak door onze voorzitter Cor Gordeijns werd om één minutt stilte gevraagd om onze overleden vrienden te gedenken.

Na alle plichtplegingen was er een gezellig samenzijn. Er werd wat afgepraat en oude herinneringen opgehaald. Ook de aanwezige dames genoten met volle teugen.

Het feest werd opgeluisterd door gitaarmuziek en zang door ons lid Toon van de Bijl. Iedereen zong mee. Uiteraard ontbraken onze commando-liederen niet.De tijd ging snel en waren we toe aan de snert en tomatensoep

met belegd brood. Door de voorzitter werd speciaal aandacht gevraagd voor de toestand van onze vice-voorzitter Rob Beltjens die op dit moment ter revalidatie is opgenomen in Blixembosch te Eindhoven, Toledolaan 2. Bezoekuren door de week van 18.30 tot 21.00 uur en in het weekend vanaf 11.00 uur tot 21.00 uur. Een beterschapskaartje wordt zeer op prijs gesteld.

Jammer dat een aantal leden door omstandigheden niet aanwezig konden zijn. Hopelijk volgend jaar beter. Nadat we afscheid hadden genomen ging ieder naar volle tevredenheid zijns weegs.

Onze volgende bijeenkomst is op 26 maart a.s. om 20.00 uur in het Wapen van Liempde voor onze jaarvergadering. Zet het alvast in Uw agenda.
 
 

**************************************************************************** 

 

Herdenking Operatie Infatuate

Zie voor een uitgebreid verslag van deze herdenking website

https://www.korpscommandotroepen.nl/…/commandos-
herdenken-…/

 

*******************************************************

 

 

HERDENKING SON EN BREUGEL

AIRBORNE MEMORIAL DAY /  MARKET GARDEN

 Op Zondag 16 September nam onze vereniging deel aan de herdenking "Remember September" aan de Europalaan te Son.

 De plechtigheden begonnen om 14.20 uur.

Een delegatie van onze vereniging was hierbij aanwezig.

Na de welkomsttwoorden en een toespraak van de burgemeester werden door diverse genodigden en onze vereniging bloemen gelegd bij het parachutisten-monument. Daarna werd door onze verenigng bij de herdenkingsplaquette aan de Rooiseweg eveneens bloemen gelegd.

Commando's wij moeten blijven herdenken en wij willen jullie bedanken voor jullie deelname.

Het Bestuur
 

 

***********************************************************

 

 

Indie-herdenking Roermond maandag 16 juli 2018

De plaats van samenkomst was net zo als vorig jaar het Generaal S.H. Spoor Paviljoen, gelegen aan de Maastrichterweg 19 te Roermond.

Bij aankomst stond de koffie of thee voor ons klaar en voor aanvang van de herdenking konden we genieten van een eenvoudige lunch met broodjes en een kop soep .

Vanwege de hitte was besloten de blazers in de auto of in het Paviljoen achter te laten en werden we opgesteld in de schaduw van een lommerijke boom. Daarna begon de herdenking en namen diverse sprekers plaats achter het spreekgestoelte.

 

 

Namens de Commandant Korps Commando Troepen en de Commandostichting werd een krans gelegd.

Na het spelen van de taptoe werd tijdens het hijsen van de vlag het Wilhelmus gespeeld en brachten alle aanwezigen de eregroet.

Allen werden bedankt voor hun aanwezigheid en konden nog wat napraten en een verfrissing tot zich nemen in het Paviljoen.

Deze keer stond alles onder leiding van de COV Limburg en het ging perfect.

 

**********************************************************************************

 

MUSEUM KLOK & PEEL ASTEN 

Woensdag 9 mei j.l. bracht onze vereniging een bezoek aan het museum Klok & Peel te Asten.

Door ons lid Gijs Wortel was alles geregeld. Bij binnenkomst kregen we koffie of thee met een flink stuk vlaai en een uiteenzetting door de voorzitter Harry van der Loo hoe in de loop der jaren het museum was ontstaan en gegroeid.

Naarmate je door het gebouw liep merkte je pas hoe groot het was en alles op een perfecte manier was opgesteld en verzorgd.

Zoveel verschillende klokken en foto's met replica's van de klokken welke zijn geplaatst in de Notre Dame in Parijs. Daar kun je als Brabants bedrijf toch trots op zijn.

Men is nu nog bezig met de inrichting van een ruimte over de Peel.
Als je hier binnenkomt kijk je je ogen uit. Een geweldige oerrund kijkt je aan met daarnaast een groot geraamte van een mammoet en een voorloper van de olifant. Het duurt nog een tijdje voor dit deel, genaamd Peel aan Zee, klaar zal zijn.Wij willen Gijs Wortel en zijn vrouw Anneke bedanken voor hun inzet.

Wij zijn er van overtuigd dat iedereen enorm heeft genoten.

Het Bestuur

 

*************************************************************

 

Commando Memorial Mars 2022

Al enige tijd is een klein groepje commando's opgestaan om voor de komende reünie van het Korps Commando Troepen weer een herdenkingsmars te organiseren. Deze groep heeft een bestuur gevormd waarin 4 leden hebben plaats genomen. Er is (een nog voorlopige) route uitgezet beginnend bij Sainte-Mère-Eglise en de landingsstranden. Vervolgens wordt ruwweg de route gevolgd die de Canadezen hebben gevolgd om Nederland te komen bevrijden. De route wordt ca. 875km lang en zal 19 achtereenvolgende dagen duren. Op de 2e dag is er de reünie. De organisatie vindt plaats onder de vlag van de COWS.

Zij die verdere inlichtingen wensen en hiervoor belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met een van onderstaande personen.

Normandie Memorial Mars 2022

E-mail: NMM2022@outlook.com

www.facebook.com/NMM2022

Ypo van Blommestein   t: +31627845926

Gerard de Meijer           t: +31655308356

Martijn Louws                t: +31623299781

Rob Mes                          t: +31623607976

 

**************************************************

 

FAKKELDEFILE  2017  EINDHOVEN  

 

maandag 18 september  2017   73 jaar herdenking van de bevrijding van Eindhoven.

De intocht door de geallieerde strijdkrachten in 1944 is vanaf 1945 de aanleiding tot een groots en spontaan volksfeest, dat dit jaar voor de 73e keer ononderbroken wordt voortgezet.

Dit jaar nam onze vereniging voor het eerst niet meer deel aan het defilé, reden hiertoe is bij velen bekend, maar wij konden het defilé vanaf de tribune gadeslaan. Jammer dat pluvius zowat de hele avond van zich liet spreken. Enkelen waren hierop voorbereid. Gezien het slechte weer was de deelname door onze leden beperkt.

Toch stroomde het gemeenteplein vol met miltairen en afgevaardigden van  verenigingen voorafgegaan door diverse harmoniën, zelfs een schitterende piperband uit Maastricht gaf de voor ons zo bekende muziek ten gehore. Tevens waren er nog drie Engelse veteranen uit de tweede wereldoorlog aanwezig t.w. Bill Pendell, Ken Thiis en Joe Cattini.

Na een zeer indrukwekkende speech van de burgemeester werd het bevrijdingsvuur ontstoken, kransen gelegd en werden de genodigden in het gemeentehuis nog voorzien van een natje en droogje. De Gemeente Eindhoven had het weer geweldig voor elkaar.

Commando's bedankt voor jullie aanwezighheid.

Het Bestuur

 

 

**********************************************************************

 

 

      Walking 4 Service Dogs

Ter gelegenheid van Nederlandse Veteranendag kondigen wij de campagne ‘Walking 4 Service Dogs’ aan.

 

Hulpcampagne ‘Walking 4 Service Dogs’

 

In de hulpcampagne zetten we ons o.a. via wandelmarsen in voor veteranen die een hulphond goed kunnen gebruiken. Een paar weken geleden was ik bij een lezing van generaal b.d. Peter van Uhm, oud commandant der Strijdkrachten . Hij is ambassadeur van Stichting Hulphond Nederland en lichtte toe waarom sommige veteranen, na terugkeer van een missie een hulphond nodig hebben, bijvoorbeeld als gevolg van PTSS (Posttraumatische stressstoornis). Zijn toespraak was een grote inspiratie voor onze eigen hulpcampagne. Via de website ‘help hulphond’ van Stichting Hulphond Nederland, is een donatie van harte welkom: https://helphulphond.nl/p/Hulphond-Nederland/Walking-4-Service-Dogs_1 . Naast het meedoen aan wandelmarsen, gaan een aantal veteranen en ik activiteiten organiseren, speciaal bedoeld voor veteranen, om sportief bezig te zijn en om ervaringen met elkaar te kunnen delen.

 

 

***************************************************************************************************

 

 

 

30 jarig jubileum
Para-commandovereniging Zuid Oost Brabant thans genaamd Commandovereniging Zuid Oost Brabant

   

Op   11 februari j.l. was het 30 jaar geleden dat de Para-Commandovereniging Zuid- Oost Brabant in Eindhoven werd opgericht, thans genaamd  Commandovereniging Zuid-Oost Brabant dit vanwege de uniformiteit met de andere regionale verenigingen.

Dit jubileum moest uiteraard gevierd worden en besloten werd dit op bescheiden wijze te doen in Het Wapen van Liempde. Doch allereerst werden gedurende één minuut stilte onze overleden vrienden herdacht. Ook onze zieke leden zullen niet worden vergeten, aan hen zal een fruitmandje worden overhandigd.

Nadat iedereen voorzien was van koffie of thee met gebak werd door onze voorzitter Cor Gordeijns iedereen van harte welkom geheten, in het bijzonder de voormalig Korpscommandant en thans voorzitter van de Commandostichting Hans Eerhart alsmede Jack Ypelaar 2e secretaris van de Commandostichting en Redaktielid van de Groene Baret.

Rob Beltjens trad op als ceremoniemeester en overhandigde aan Gerard School en Theo Prinsen een leuke attentie voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging en bloemen voor hun dames en tot grote verrassing van de voorzitter eenzelfde attentie en bloemen voor zijn echtgenote.

   

Door de voorzitter van de Commandostichting Hans Eerhart werd aan onze vereniging een oorkonde uitgereikt met als blijk van waardering een donatie voor het 30 jarig bestaan. Wij zullen deze oorkonde een gepaste plaats geven.

   

 Theo Prinsen gaf een overzicht in vogelvlucht ( Zuid-Oost-Brabant in een notendop) van de vele activiteiten in de loop der jaren met als hoogtepunten de reizen naar Normandië en Schotland.

   

Na deze plechtigheden kon het feest beginnen en bracht de voorzitter een toost uit op het nieuwe jaar en wenste iedereen een goed, gezond en veilig 2017. Na een gezellige borrel werd een overheerlijke soep opgediend en genoten van een uitgebreid buffet. Het was werkelijk voortreffelijk.

   
Jammer genoeg komt aan alles een eind dus ook aan dit feest en bij het afscheid liet iedereen duidelijk merken dat het werkelijk voortreffelijk was geweest en uitstekend verzorgd. Iedereen werd door Rob Beltjens als herinnering nog voorzien van een balpen met de naam van onze vereniging om daarna voldaan en tevreden huiswaarts te keren.

 

******************************************************************************************************

 

 

                                                                

D E  C O M M A N D O S T I C H T I N G

 

S   F   C

Stichting  Fondswerving en –beheer

Commandogemeenschap

*

De Stichting stelt zich ten doel fondsen te verwerven en te beheren waarmee een

financiële bijdrage kan worden gegeven aan de realisatie van een aantal specifieke doelen van de Commandostichting.

 

Aanmelden als begunstiger van de SFC geschiedt door het invullen en versturen van het aanmeldingsformulier :

 

-         downloaden via :  www.korpscommandotroepen.nl/sfc

-         inlegvel De Groene Baret, Uitgave december 2016, nummer 247

 

 

Postadres :  Secretariaat SFC, Postbus 5011, 4700 KA Roosendaal

 

E-mailadres secretaris : Secr-sfc@korpscommandotroepen.nl

 

SFC op website KCT :  www.korpscommandotroepen.nl/sfc

 

IBAN SFC  NL88 INGB 0006 9346 15

 

 

 

*******************************************************

 

MUSEUM BEZOEK31 Augustus 2016 werd door een aantal leden met echtgenotes een bezoek gebracht aan het Commando Museum in Roosendaal.

Door onze secretaris Theo Prinsen was een hoop werk verricht om dit te bewerkstelligen en met succes. Het was vroeg uit de veren want we werden om 10.00 uur verwacht, maar iedereen was op tijd. De groep werd gesplitst in twee kleinere groepen. De ene groep bezocht het museum de andere groep ging naar een ander lokaal genaamd Displayruimte KCT.
Eduard Torenbos vertelde in het Museum op een heel enthousiaste wijze over het begin van de Commando-opleiding in Schotland, de verdere acties in Nederland, het voormalig Nederlands Indië, Nieuw Guinea en Korea. Iedereen was stil en luisterde met volle aandacht.

De andere groep werd begeleid door Jack Bakker die in de Displayruimte KCT liet zien wat voor materialen er door de huidige commando's kunnen worden gebruikt. Ook Jack deed dit op werkelijk voortreffelijke wijze. Als je dit gaat vergelijken met dat wat waar wij het mee moesten doen, dan besef je pas wat vooruitgang betekent.

Na afloop was er nog een verrassing. Eduard had het voor elkaar gekregen om het oude en nieuwe tentenkamp te bezichtigen. De tenten zijn er niet meer en zijn vervangen door nissenhutten. Ter plaatse werden wij begeleid en geïnformeerd door de Adjudant Jan Booij.

Voor het vertrek naar het Commandokamp werd door de voorzitter als dank aan beide heren een drankje en versnapering overhandigd waarbij vermeld moet worden dat onze vice-voorzitter Rob Beltjens alles keurig had verpakt op zijn bekende wijze in de kleuren groen en zwart.

Het was werkelijk een fantastische dag, het weer zat mee en je kon zien dat iedereen het geweldig naar zijn zin heeft gehad.

Na afloop ging ieder zijns weegs, enkelen reden voor een drankje of etentje nog langs Vliegveld Seppe, waar nog wat gezellig werd nagepraat.

Mannen en dames, hartelijk dank.

de Voorzitter.

 

 

**************************************************************

 

 

Militaire Willems-Orde voor het Korps Commando Troepen

Vandaag 15 maart 2016 werd onder zeer grote belangstelling door Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander de allerhoogste militaire onderscheiding toegekend aan ons Korps, De Militaire Willemsorde der vierde klasse. Door de militaire kapel werd het Wilhelmus gespeeld en de Commando-hymne.

 

De Willemsorde werd in het bijzijn van Marco Kroon, Gijs Tuinman en oud korpscommandanten door Zijne Koninklijke Hoogheid bevestigd aan het Korpsvaandel.

 

 

In het bijzijn van afvaardigingen van alle legeronderdelen, alsmede de eerste Poolse Parachutisten Brigade, de Amerikaanse 82e Airborne Divisie, waarvan hun vaandel speciaal was overgevlogen, werd de parade afgenomen onder begeleiding van militaire muziek.

Een dag om niet te vergeten en een dag om als oud commando's geweldig trots te zijn!

Korps Commando Troepen gefeliciteerd!

 

 

*******************************************************************

 

 

 

10 juli 2015 weer 21 nieuwe commando's erbij

 

**************************************************

 

 


Bezoek Boekbinderij Gijs Wortel
 
Na een verkenning bij de boekbinderij van ons lid Gijs Wortel in Someren-Eind waren we al stomverbaasd. Dit was iets voor onze vereniging om alles eens goed te bekijken en vooral luisteren. Afspraak was vlug gemaakt op 11 maart j.l. , uitnodigingen gingen de deur uit en een groep van 18 leden met echtgenotes had zich aangemeld.
We werden allerhartelijks ontvangen door Gijs en zijn echtgenote Anneke. De koffie en koek stond klaar. Na een kort welkomswoord van de voorzitter kwam Gijs aan het woord. Je kunt je geen voorstelling geven dat iemand zo begeesterend en met zoveel animo over zijn vak kan praten. Iedereen luisterde zeer aandachtig en soms met open mond.
Op z'n sappige Brabantse-Amsterdams wist Gijs iedereeen, zonder uitzondering, te begeesteren. Als je goed luisterde kon je zelfs een zachte g horen.

Wat hij in de loop der jaren zoal heeft verzameld slaat werkelijk alles. Boeken, atlassen en dat alles in allerlei vormen met opdrukken, zelfs een oude Bijbel uit 1548 nog gedrukt door een monnik, vandaar de uitdrukking monnikenwerk.
 Met de pauze was er voor iedereen een glaasje te drinken en daarna begon Gijs weer even enthousiast. Hij stond weer voor de klas. In een kast stond alles ook nog eens in miniatuur nagebouwd. Hij beschikt zelfs over het kleinste boekje.

De tijd vloog voorbij en iedereen was behoorlijk onder de indruk. We kunnen er trots op zijn dat we Gijs als een van onze leden mogen beschouwen.

Gijs en Anneke bedankt voor jullie gastvrijheid en om met de woorden van onze secretaris te spreken het was werkelijk GRANDIOOS !.

****************************************************************

 

.   

Ridder militaire willems-orde

 

Majoor Gijs Tuinman van het Korps Commandotroepen is op 4 december benoemd tot Ridder Militaire Willems-orde vierde klasse. Koning Willem Alexander reikte de hoogste en oudste ridderorde en dapperheidsonderscheiding uit op het Haagse Binnenhof. Tuinman krijgt de bijzondere onderscheiding vanwege zijn voortdurende en onder alle omstandigheden heldhaftig, beleidvol en moedig optreden tijdens een uitzending naar Afghanistan.

 

 "Militairen doen uitzonderlijk werk in binnen- en buitenland. Dat deze inzet onderscheiden wordt met de allerhoogste dapperheidsonderscheiding is de ultime erkenning'', aldus de Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. Majoor Tuinman ontving op 7 oktober 2009 reeds de een na hoogste dapperheidsonderscheiding, de Bronzen Leeuw, voor zijn bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand.

 Majoor, namens onze vereniging COV Zuid-Oost-Brabant, gefeliciteerd

 

*************************************************************

.

Dubbelklik op onderstaande link de Slag om de Schelde

http://www.deslagomdeschelde.nl/nieuws

 

 

herdenkingen infatuate westkapelle en vlissingen

 

 

In 2014 is het 70 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd. Om de haven van Antwerpen weer bereikbaar te maken werd met DE SLAG OM DE SCHELDE (INFATUATE) de bevrijding van Zeeland en Noord-Brabant ingezet. Bij de landingen en de bevrijding van Walcheren hebben de commando’s van Nr 2 Dutch Troop een zeer belangrijke rol gespeeld in VLISSINGEN en in WESTKAPELLE, getuige het feit dat beide plaatsnamen in het vaandel van het Korps vermeld staan.

De landingen en bevrijding in VLISSINGEN en in WESTKAPELLE werden dit jaar op zaterdag 1 november herdacht. Het korps Commandotroepen en de Commandostichting namen hieraan deel. De uitvoering zag er dan ook anders uit dan in voorgaande jaren.  

 

Het was werkelijk een schitterende dag, volop zon en een zeer aangename temperatuur. Zowel in Westkapelle als in Vlissingen was een groot publiek aanwezig. De Commandostichting had een drietal bussen gecharterd waarmee wij vervoerd werden naar de Ericatoren in Westkapelle en daarna naar Vlissingen. Onderweg naar Vlissingen konden we een uitgebreid lunchpakket nuttigen.

Door de vertegenwoordigers van een aantal landen zoals Britse, Noorse en Nederlandse Commando's werden kransen gelegd. Ook een afvaardiging van de Belgische Para-Commando's uit Oostende gaf acte de présence. 

Onze Commando's voerden zowel in Westkapelle als in Vlissingen een landing uit vanuit zee, wat bij velen van ons weer herinneringen oproep. Tot aan hun middel in het water en met veel rook en geknetter kwamen zij aan land waarbij een groep het land opging en een andere groep zich liggend verspreidde. Tijdens de landing werden ze vanaf de kust met mitrailleurvuur bestookt. 

Door twee Britse oud-commando's, die 70 jaar geleden de landing hadden meegemaakt, werd in Vlissingen een grote plaquette onthuld met de naam UNCLE BEACH.

 

links: Patrick Churchill; rechts wijlen René Rossy

Na afloop van de plechtigheden werden we met een bus teruggebracht naar Westkapelle waar wij nog gezellig met ons groepje iets hebben gedronken en waarbij de bitterballen niet ontbraken.

Wij willen alle leden van onze vereniging hartelijk danken voor hun deelname aan deze herdenkingen.

Het Bestuur

______________________________________________________________________________________

 

****************************************************************************

 

onze commando's in mali

Onze commando's steken de rivier de Niger over middels een pont. 

Zij bezoeken in Gao lokale kopstukken en spreken met burgers vanaf de oevers van de Niger tot in woestijnstad Anefis, opstandelingenstad in het grimmige noorden. Analisten en veldwerkers van de ISR-compagnie (Intelligence, Surveilance, Reconnaisance) hebben hun contacten gelegd en ogen en oren ''staan aan"" op straat en rondom Gao en de Apaches en onbemande Scan Eagle doen hun verkenningsrondjes boven Noord Mali.

 

 

 

 

**********************************************************************

 

 

  Schietwedstrijd Vinkel 9 december 2012

Ter afsluiting van ons jubileumjaar werd door het bestuur een schietwedstrijd georganiseerd bij COW Kolonel de Krakerbaan te Vinkel. De tip kwam van ons lid Piet van de Pasch met het verzoek daar eens een kijkje te gaan nemen na gemaakte afspraak. Rob Beltjens en Cor Gordeijns zouden deze klus op zich gaan nemen en togen naar Vinkel. De ontvangst was allerhartelijks en een uitstekende lokatie. Na overleg werd 9 december afgesproken en werden door onze secretaris Theo Prinsen de leden per e-mail of per post hiervan in kennis gesteld. Een twintigtal oud commando's met echtgenote of partner hadden zich gemeld.
Bij binnenkomst werd iedereen verwelkomd met koffie, thee, cake of een slagroomsoesje. 

Het schieten werd begeleid door zeer ervaren instructeurs en men had de keuze uit verschillende wapens zoals pistool, revolver, semi- of volautomatisch wapen. Alles ging er zeer gedisciplineerd aan toe, maar we hadden ook niet anders verwacht.


Ook de dames hadden het enorm naar hun zin en er werd  een wedstrijd gehouden met de jojo. Er werd heel wat afgejojood.


Mevrouw Snijders was de uiteindelijke winnares.

Door het aanwezige personeel werd iedereen goed voorzien van hapjes en drankjes, salades. Teveel om op te noemen. Zelfs aan erwten- of kippensoep was er geen gebrek. 
Door Rob Beltjens waren een aantal prijzen beschikbaar gesteld voor de uiteindelijke winnaars van de schietwedstrijd. De nummer één was Willem Vermeer en als goede tweede onze penningmeester Gerard School.

Al met al mogen we spreken van een zeer geslaagde en gezellige middag en volgens velen voor herhaling vatbaar.

 Dames en heren, namens het bestuur hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en via deze weg alvast hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2013.

 

*************************************************************

 

Fakkeldefilé Eindhoven

 

Met een ruime delegatie wordt door leden van de Commandovereniging Zuid- Oost- Brabant voor de 25ste keer in het jaar dat ook haar zilveren bestaan wordt gevierd, aan het fakkeldefilé deelgenomen.

 

landing Amerikaanse parachutisten te Heeswijk-Dinther 17 september 1944

 

We zullen je ( bevrijders) nooit vergeten, vergeten past ons (Eindhoven) niet.

De traditie moet doorgaan.

De jeugd is de garantie voor het blijven herdenken.

Het is altijd de moeite waard om stil te blijven staan bij vrijheid.

Het zijn woorden die na het ontsteken van het bevrijdingsvuur en kransleggingen werden uitgesproken door de burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel.

Aan het einde van zijn indrukwekkende toespraak memoreerde de burgemeester de geschiedenis van de Joodse familie Noach die voor de oorlog in Eindhoven woonden. Vader Bram werkte bij Philips, moeder Stella was huisvrouw. Het stel had vier kinderen, drie jongens en een meisje. Slechts twee kinderen overleefden de Duitse kampen: een meisje Roseke, en een jongen Hans. Toen zij na de oorlog uit Auschwitz naar Eindhoven terugkeerden wachtte hen echter een kil onthaal. In hun huis woonden andere mensen en de spullen die ze in bewaring hadden gegeven bij kennissen, kregen ze niet terug. Hans Noach vertrok op zeventienjarige leeftijd naar Israel.

Emotioneel was het moment toen Hans Noach vervolgens onder een luid en langdurig applaus het podium betrad, daartoe uitgenodigd door de burgemeester van Eindhoven.

Met het zingen van de volksliederen van Amerika, het Britse God Save the Queen, La Marseillaise en het Wilhelmus wordt het fakkeldefilé afgesloten.

Voor de deelnemers wacht er in het stadhuis nog een drankje en een hapje.                                                                                                                                         

Theo Prinsen. 

 

*****************************************************************

 

                                                                                     

 

Commandovereniging zuid- oost- brabant

  museumbezoek liberty Park overloon

zaterdag 15 oktober 

 

   

 

Het bestuur was al geruime bezig geweest om iets te gaan ondernemen om onze leden met echtgenotes en partners weer eens een gezellige dag te bezorgen.
Een auto-rally, doch deze duurde te lang en de omstandigheden waren van dien aard dat werd besloten hiervan af te zien. Dan eens gaan kijken in Zuid-Limburg
waarbij Moeke ook werd bezocht. Alles bij elkaar te duur voor zowel de leden alsook onze vereniging. Toen besloten Johan van den Hurk en Cor Gordeijns eens
te gaan kijken in Overloon enwel het Liberty-Park, één van de grootste oorlogsmusea van Europa. Gelijk raak.
In 1944 speelde zich om Overloon en Venray de 
zwaarste tankslag af die Nederland ooit gekend heeft.
Je zag tenminste een schitterend museum en had de mogelijkheid om iets te eten.
 Afspraak werd gemaakt voor zaterdag 15 oktober. Via Theo Prinsen werden alle leden via e-mail en schriftelijk op de hoogte gebracht.
 Gezien het grote aantal inschrijvingen was succes verzekerd.

's-Morgens werd er verzameld bij het Museum-café waar iedereen werd ontvangen met koffie en gebak. Het deed iedereen goed elkaar weer eens te zien en
er werd behoorlijk wat bijgepraat en de stemming zat er goed in.

 

De koffie met gebak ging er goed in.

gezellig samenzijn

Zelfs de clavecimbel van Seyss-Inquart (Zes-en-een-kwart) ontbreekt niet.


De andere vleugel is het Marshall- museum waar meer 200 militaire voer- vaar- en vliegtuigen staan tentoongesteld.

 

 Om enigszins een beetje te ervaren hoe het is in een bommenwerper te zitten, wordt je uitgenodigd hierin plaats te nemen.
 Je voelt de trillingen bij het snelheid maken om op te stijgen. Op de vloer wordt een film vertoond van een bombardement waarbij de Duitse luchtafweer
 zich niet onbetuigd laat. Je voelt het schudden van het toestel en hoort de inslagen van de scherven in de romp slaan.
 Werkelijk zeer enerverend. De werkelijkheid moet vele malen erger zijn geweest.

Na het bezoek aan de beide musea werden allen uitgenodigd om deel te nemen aan een gezellige Brabantse koffietafel. Er was meer dan voldoende en
iedereen vond het bezoek aan de musea meer dan waard. Ook het prachtige weer speelde uiteraard ook een grote rol. 

Beste commandovrienden, wij hopen jullie allemaal in goede gezondheid weer elders te treffen. Het bestuur was in ieder geval dik tevreden. 


********************************************************************