Welkom op onze site van de Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant

Commandovereniging Zuid- Oost- Brabant

oprichtingsdatum :  11 februari 1987   

secretariaat : Theo Prinsen

                    Schoolpad 15, 5298 DA Liempde telefoon      : 0411- 631212 

      
 Cor Gordeijns voorzitter 06-22947902

e- mail        :covzuidoostbrabant@korpscommandotroepen.nl

website       : www.covzuidoostbrabant.nl

 

Het bestuur

 

Voorzitter:

Cor GordeijnsSekretaris:

Th.A.M. Prinsen 

 


Penningmeester:

                                                                               Gerard School


 

Commando's die lid van onze vereniging willen worden,  kunnen zich aanmelden bij het Secretariaat zoals boven vermeld. Een aanmeldingsformulier wordt U daarna toegezonden.

 

***************************************************************************

 

 

Korps Commandotroepen

 

 

 

Het Korps Commandotroepen (KCT) vormt de Special Forces van de Koninklijke Landmacht. Alleen de allersterkste militairen – zowel fysiek als mentaal – komen door de training en selectie.

Commando’s worden over de hele wereld ingezet, vaak in geheime missies en onder extreme omstandigheden zoals bergachtig of waterrijk gebied. Tijdens de opleiding leer je om te gaan met diverse wapens en voertuigen, maar ook parachutespringen en medische hulpverlening.

Om Commando te kunnen worden, zul je eerst de Kennismakingsdagen KCT moeten doorstaan. Tijdens deze 3 dagen krijg je een voorproefje van het opleidingstraject tot commando en ontdek je meer over het werk als Special Forces operator.

 

03

Bereid je voor

Vanwege het fysiek en mentaal zware programma van de Kennismakingsdagen is het belangrijk dat je fit aan de start verschijnt. Met de speciale trainingsapp KCT kun je jezelf optimaal voorbereiden.

 

 

 

 

 

 

http://http://www.korpscommandotroepen.nl/werving/index.php?p=1

Aanmelden voor de KD KCT kan vanaf nu alleen via www.werkenbijdefensie.nl !

Het is vanaf 30 januari 2013 weer mogelijk om als burger kandidaat te solliciteren. Denk jij dat je het in je hebt om tot de beste en zwaarst getrainde militairen van Nederland te behoren? Bezoek dan de Kennismakingsdagen van het Korps Commandotroepen. Tijdens drie intensieve dagen krijg je een voorproefje van het opleidingstraject tot commando. Vanaf februari 2013 zijn de Kennismakingsdagen van dinsdag t/m donderdag en is er voor de burgerkandidaten die een positief advies hebben gekregen een psychologisch onderzoek gepland op de vrijdag.
Dus alleen voor burgerkandidaten zijn de Kennismakingsdagen van dinsdag t/m vrijdag!
Hierdoor kunnen we het keuringstraject zo kort mogelijk houden en moet je nog maar 1 keer naar Amsterdam voor een medische keuring.

Inschrijven voor de KD KCT voor spijkerbroeken:
Je moet eerst een profiel aanmaken en solliciteren naar de functie van "Korporaal Commando Speciale Operaties" nadat gecontroleerd is of je aan de gestelde eisen voldoet word je ingepland voor een KD KCT periode. Dit kan dan via de onderstaande link:


Aanmelden Burgerkandidaten   

Inschrijven voor de KD KCT voor Militairen:
Militairen die zich aan willen melden voor de KD KCT moeten dat, net als de burgerkandidaten, doen via de website werkenbijdefensie.nl.  Je moet eerst een profiel aanmaken en solliciteren naar de functie van "KCT Doorstroom" nadat gecontroleerd is of je aan de gestelde eisen voldoet word je ingepland voor een KD KCT periode.  Dit kan dan via de onderstaande link:


Aanmelden militairen 
Life Data Sheet (LDS) en Advies Commandant


Deze dien je ingevuld te uploaden op mijn.werkenbijdefensie.nl
Als dat niet lukt kun je ze mailen naar: 
kct.info@mindef.nl

 

***************************************************************************

 

 

Zonder toestemming van de webmaster mag niets van deze site worden gekopieerd.

Veteranen / Nazorg

Veteranenzorg

Hoewel het merendeel van de uitgezonden militairen hun ervaring in het missiegebied als positief omschrijven,  kunnen de zware omstandigheden waaronder de militair tijdens zijn uitzending opereert, negatieve gevolgen voor de gezondheid hebben.

De overheid draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor veteranen, zij moeten kunnen rekenen op bijzondere en blijvende zorg indien zij die nodig hebben.

Dit houdt in dat veteranen en hun relaties worden bijgestaan bij hun revalidatie en re-integratie en bij het verkrijgen van materiële zorg, maatschappelijke ondersteuning of geestelijke gezondheidszorg. 

Nuldelijnsondersteuning

De nuldelijnsondersteuning van de veteraan die de dienst heeft verlaten wordt uitgevoerd door vele veteranenorganisaties, waaronder ook  De Commandostichting.

Deze veteranenhelper maakt zelf geen deel uit van het zorgsysteem, maar is wel een instrument om in contact te komen met veteranen die hulp nodig hebben. Hierdoor kan een zorgvraag misschien worden voorkomen. Indien nodig kan deze veteranenhelper echter ook de weg wijzen naar professionele hulp, die specifiek voor veteranen is ingericht : het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.

De nuldelijnsondersteuning wordt binnen de Commandostichting uitgevoerd door de commissie Veteranen. Gewerkt wordt met een contactpersoon die je op basis van wens en behoefte kan doorgeleiden naar een veteranenhelper in de regio.

Bereikbaarheid

Deze contactpersoon is voor veteranen en hun relaties te bereiken via :

telefoonnummer :   06 – 57136191

e-mail : veteranenhulp@korpscommandotroepen.nl

Om het landelijk netwerk duidelijk in beeld te brengen wordt verder gebruik gemaakt van de Digitale Sociale Kaart Veteranen ( DiSKv) :  www.disk-veteranen.nl

Kijk eens op die website, met een paar muisklikken vind je de Commandostichting en de bereikbaarheid van onze gecertificeerde veteranenhelpers. Andere veteranenorganisaties zijn hierop ook te vinden.

Veteranenloket

Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het Ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en één telefoonnummer. Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar. U kunt bij het loket terecht met elke vraag op het gebied van dienstverlening en zorg: klein of groot, persoonlijk of praktisch. Dat geldt ook voor uw relaties.

Telefoonnummer :  088-3340000

e-mail : info@veteranenloket.nl

www.veteranenloket.nl

nuldelijnsondersteuning  :   06 – 57136191

e-mail : veteranenhulp@korpscommandotroepen.nl

zie ook website :  www.korpscommandotroepen.nl/

                             STICHTING

                             Soc Coord / Veteranenzorg

 Vaandel

 

Op 22 december 1955 werd het vaandel van het KCT door koningin Juliana overhandigd aan de toenmalige korpscommandant, luitenant-kolonel De Bruin. Het vaandel had de opschriften ‘Arakan 1944’, ‘Nijmegen 1944’, ‘Vlissingen 1944’ en Westkapelle 1944’, gevechten waar de commando's aan deelnamen. In 1980 werd het vaandel aangevuld met de opschriften ‘Djokjakarta 1948’ en ‘Midden-Sumatra 1948-1949’. Het korpsvaandel is bij nagenoeg alle officiële plechtigheden aanwezig en wordt bewaakt.

 

3

 

 

Windows P.C.

Apple-P.C.

 

 

Windows P.C.

Apple P.C.

 

 

 

 

 

 

Men of the 45 Royal Marine Commandos, attached to 3rd Infantry Division for the assault on Sword Beach, pass through a street of Colleville-sur-Orne, 10 Km NE from Caen, on their way to relieve forces at Pegasus Bridge. Normandy, France. 6 June 1944.

The 45 Commandos, as part of 1 Special Service Brigade, took part in the Sword Beach landing, which consisted of two narrow beaches at La Breche.

 

 


https://werkenbijdefensie.nl/commando

 

 

Voortgezette Commando Opleiding

In de Voortgezette Commando Opleiding (VCO) wordt de commando verder opgeleid. In aparte cursussen wordt een groot aantal onderwerpen behandeld, waaronder 'Optreden in Bergachtig Terrein' (OBT) en direct action onderwerpen als hinderlaag en overvallen. Ter afsluiting van de VCO volgt de commando een tweeweekse module 'Special Operations in Urbain Terrain' (SOUT). De VCO duurt in totaal 12 maanden. Na afloop wordt de commando als specialist geplaatst bij een commandoploeg. In iedere commandoploeg zit een demolitiespecialist, medic, communicatiespecialist (comspec) en sniper.

 

Korps Commandotroepen

Het Korps Commandotroepen (KCT) is een speciale eenheid van de Koninklijke Landmacht. De commando’s van het KCT voeren speciale operaties (specops) uit ter ondersteuning van crisisbeheersing en verdedigingstaken.

Kleine eenheden met speciale uitrusting, voeren speciale operaties uit in vijandelijk gebied. De commando’s staan hierbij volledig op zichzelf. Het KCT verleent ook militaire steun aan Nederlandse bondgenoten en eenheden van de luchtmacht en marine.

Locatie

Het KCT is gevestigd op de Engelbrecht van Nassau kazerne in Roosendaal.

*****************************************************************

Prachtige schildering aangebracht door oud-commando Jos Antens op één van de wanden in de nieuwe ontspanningsruimte ''All ranks kantine Snedderlounge'' ter herinnering
aan de eerste commando-opleiding in Achnacarry Schotland gedurende de Tweede Wereldoorlog.


United We Conquer

 

****************************************************************

 

 

 

Deze site voorziet U van informatie over o.a. onze vereniging, leden-overzicht,

evenementen etc.

 

 

Oude Engelbrecht van Nassaukazerne Roosendaal

Achterzijde met de Tranenpoort

 

       

             


 VERENIGINGEN VAN OUD-COMMANDO'S


COV Noord-Nederland
Secretaris: D. Steensma,
Witteveenstraat 13, 9291 LT Kollum 
Telefoon: 0511--453977
E-mail:
COVNoord-Nederland@

 

COV Zeeland
Secretaris:

Dhr. Menno Weber

Westsingel 138

4461 DR Goes

Tel. 06-29165313

mennoweber@email.com

E-mail:
COVZeeland@
 

 

COV Midden-Nederland

Dhr. W.J. Vermeer
Groeneweg 51
4197HE  Buurmalsen
Tel:  0345-571028

COV Gelderland
Secretaris: 
Dhr B. Sünnen
Ooiweg 36
7312 AM Apeldoorn
06-55726041
E-mail:
COVGelderland@

COV Noord-Holland
Secretaris:S van Wliigenburg

06 44 55 00 31

E-mail
covnoord-holland@


Regiment Speciale Troepen
Dhr. G.H. Rijgersberg
Marktgravenstraat 14
2387 Baarle Hertog (B)
tel:013 - 5077925
E-mail:
BOP@

COV Zuid-Holland
Dhr.A. de Vries
Agaat 31
2651 SB Berkel en Rodenrijs
Tel.010-5110714 of
0620 113108
E-mail:
COVZuid-Holland@

 

cramerbornemann@hotmail.com

Speciaal voor contacten met de USA en Canada

COV Zuidoost-Brabant
Dhr. Th. A. M. Prinsen
De Knolschans 23
5298 AX Liempde
tel: 0411 -631212...
E-mail:covzuidoostbrabant@


Ver. Veteranen KCT
(in oprichting)
Dhr J. Otter
Postbus 5011
4700 KA Roosendaal

COV West-Brabant
Secretariaat
Jan van Beek
Julianastraat 5
4751 CD Oud Gastel
Tel.: 0165-512414
 
E-mail:
COVWest-Brabant@

 

Commando Wandel Stichting CoWS
Dhr. A. van Heijningen
Kerkemorgen 7
5324 BL Amerzoden

E-mail:
SWOC@

COV Limburg
Secretariaat:
Jan Leijendeckers
Crixstraat 1
6039 EH Stramproy 
tel: 0495-563750
 
E-mail:
COVLimburg@

 

Commando Business Club
Pa
Patrick Walthuis,
 voorzitter
Tel:06-42519108

www.commandobusinessclub.nl

Commissie: Contact COVn
Secretaris.
Dhr J. van der Westen
Angelusberg 75
4707 NL Roosendaal


E-mail:
ContactCOV@

Commando Duikvereniging
R. Vlegels
Consciencelaan 32
4707 LP Roosendaal

E-mail:
CDV@

NB: emailadressen onder toevoeging na @ korpscommandotroepen.nl