captcha
  Neem de caracters in de afbeelding hierboven over

  De verstrekte gegevens betreffende de diensttijd als (beroeps/ oud) commando of (beroeps/ oud) militair zullen worden geverifieerd bij het Korps Commandotroepen.

  Door het invullen van dit formulier worden uw gegevens vastgelegd in een beveiligde omgeving en worden niet aan derden verstrekt. U geeft toestemming om deze gegevens te gebruiken voor:
  a) Uitnodiging voor activiteiten
  b) Financieel administratieve taken ( zoals contributies, en bijdragen aan activiteiten)
  c) Versturen van attenties bij verjaardagen en jubilea e.d.

  Inschrijfformulier lidmaatschap Commandovereniging Zuid-Oost Brabant.

  Doelstelling:

  De Commandovereniging stelt zich ten doel “de geest van de Commando’s” te onderhouden door intermediair te zijn tussen Commando’s b.d. en het Korps Commandotroepen. Door het organiseren van activiteiten trachten wij de Commando gedachte te verwezenlijken tussen de commando’s en hun gezin, om de het motto “EENS COMMANDO, ALTIJD COMMANDO”.  Een vereniging waar u oude vrienden weer zult ontmoeten en nieuwe vrienden zult maken.
  De contributie bedraagt € 30,00 per jaar. De inschrijving is van kracht zodra de contributie is bijgeschreven op het Bankrekening nummer NL86INGB0005714003 Tnv Commando vereniging Zuid-Oost-Brabant.
  Het bestuur van de Commandovereniging Zuid-Oost Brabant heeft het recht om de rechtmatigheid van het lidmaatschap van een aspirant lid na te trekken bij de administratie van het Korps Commandotroepen.
  Ondergetekende geeft zich op als lid van de “Commandovereniging

  De informatie kan verstuurd worden via covzuidoostbrabant@korpscommandotroepen.nl