Op 22 december 1955 werd het Vaandel van het Korps Commandotroepen door H.M. Koningin Juliana overhandigd aan de toenmalige korpscommandant, luitenant-kolonel P. de Bruin. De plechtige Vaandeluitreiking was een feestelijke aangelegenheid voor de stad Roosendaal en vond plaats op de sportvelden van RBC. Bij Koninklijk Besluit werd vastgesteld dat het vaandel de opschriften had: ARAKAN 1944, ARNHEM 1944, NIJMEGEN 1944, EINDHOVEN 1944, VLISSINGEN 1944, en WESTKAPELLE 1944.

vaandel 2

H.M. de Koningin sprak een korte rede uit waarin zij o.m. zei:
” Commandotroepen, het is mij een voorrecht U vandaag een vaandel uit te reiken. Ik weet, dat ik dit doe aan mannen van de daad, tevens een elite van atleten. Van hen wordt gevergd het nuchtere kennen van een situatie en het opgewassen

zijn tegen schier iedere situatie. Ook wordt er innerlijk evenwicht van een ieder Uwer gevraagd naar lichaam en geest. Veel wordt van Uw wil geëist, maar Uw wil verlangt dan ook de volmaakte discipline. Soms wordt de zwaarste taak aan U opgedragen. Uw Vaandel zal U en hen die na U deel van de commandotroepen zullen uitmaken, herinneren aan de hoge eis, waaraan gij gehoor wilt geven. Moge dit Vaandel U het symbool zijn van de beste idealen, die leven in het Nederlandse volk”, zo besloot Hare Majesteit haar rede.

Bij Koninklijk Besluit van 8 november 1980 werd beslist dat het Vaandel van het Korps Commandotroepen wordt aangevuld met de opschriften DJOKJAKARTA 1948 en MIDDEN-SUMATRA 1948-1949. Op 20 maart 1981 werd door luitenant-kolonel b.d. N.J. de Koning de cravate tijdens een plechtige ceremonie aan het Korpsvaandel gehecht. Bij vernieuwing van het Korpsvaandel werden deze opschriften op het Vaandel aangebracht. Het Korpsvaandel is bij nagenoeg alle officiële plechtigheden aanwezig, bewaakt door de Vaandelwacht in ceremonieel tenue en bewapend met de Tommygun, het wapen dat in de beginjaren gebruikt werd door commando’s.

 

Vaandelriem