Het Korps/De Commandostichting organiseert jaarlijks de herdenkingen waarbij de omgekomen leden van het Korps Commandotroepen en van zijn stamonderdelen herdacht worden. De Commissie Herdenkingen draagt, in samenwerking met de commandovereniging in wiens gebied de herdenking gehouden wordt, zorg voor de organisatie.
Herdenkingen : klik hier!

 

Market Garden

Jaarlijks wordt op of rond 19 september een herdenking gehouden bij het graf van de gesneuvelde commando August Bakhuis Roozeboom op de Airbornebegraafplaats te Oosterbeek. Hij sneuvelde op 19 september 1944 tijdens de Operatie Market Garden. Bij de vijfjaarlijkse herdenkingen die plaatsvinden te Arnhem, Nijmegen en Eindhoven levert het Korps erewachten en verleent zijn medewerking in de vorm van parachutespringen op de droppingszone’s van weleer.

 

Walcheren

Jaarlijks worden rond 3 november de landingen op Walcheren herdacht. Het Korps neemt met een deputatie deel aan de plechtigheden in Vlissingen en Westkapelle.

Tijdens de plechtigheid bij het monument bij de vuurtoren in Westkapelle worden door oud-commando’s en kinderen van basisschool “De Lichtstraal” bloemen gelegd op de graven van de vele burgerslachtoffers van de Operatie Infatuate.

 

Nederlands Indië

Jaarlijks vindt op 15 juli de herdenking plaats van de gevallenen in Nederlands Indië bij het Nationaal Indië-monument te Roermond. Door de Bond van Oud-parachutisten (BOP) en de Reünie-commissie Depot/Korps Speciale Troepen (DST/KST) wordt tijdens hun jaarlijkse bijeenkomsten een herdenking gehouden bij het Commandomonument op de kazerne te Roosendaal.

 

Korea

Jaarlijks rond 12 februari (Slag om Hoengsong) wordt door de Vereniging van Oud-Koreastrijders (VOKS) in samenwerking met het Korps een herdenking gehouden bij het monument op de kazerne.

 

 

Op of rond de Korpsverjaardag op 22 maart wordt tijdens een buitengewoon appèl een “dodenappèl” gehouden over de militairen die hun leven lieten tijdens de uitoefening van hun dienst bij het Korps.

Naast bovengenoemde herdenkingen neemt het Korps ook op uitnodiging deel aan nationale en plaatselijke herdenkingen bijvoorbeeld door het verzorgen van een ‘erewacht’ of “dodenwacht”.

Nationale herdenkingen

4 mei: Nationale Dodenherdenking Op de Dam te Amsterdam.
Deelname deputatie Korps Commandotroepen/Commandostichting.

5 mei: Vrijheidsdefilé te Wageningen.
Detachement commandoverenigingen.

5 sep: Nationale Indië-herdenking te Roermond.
Deelname deputatie Korps Commandotroepen/Commandostichting.

20 sep Herdenking “Market Garden” te Oosterbeek

 

Overige herdenkingen

1 feb: Watersnood herdenking in Heijningen

4 mei: Dodenherdenking aan de PARKLAAN te Roosendaal

15 juli Herdenking RST te Roermond (niet formeel en onder enig voorbehoud)