Omschrijving

Opgericht 11 februari 1987
– Het verstevigen van de onderlinge band tussen para’s en commando’s
– Het bevorderen van de betrokkenheid met het Korps Commandotroepen gevestigd te Roosendaal
– Het onderhouden van nauwe contacten met de Commandostichting te Roosendaal

Doelstelling

– Georganiseerde deelname aan jaarlijks terugkerende evenementen in Zuid-Oost- Brabant, waaronder Dodenherdenking, Bevrijdingsfeesten e.a.
– Het houden van contact-bijeenkomsten, al dan niet vergezeld van echtgenotes, verloofdes of partners
– Het jaarlijks houden van een algemene ledenvergadering
– Alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen bevorderen

-Het bewaken, bevorderen en in stand houden van de kameraadschap tussen en de onderlinge steunverlening aan allen die, hetzij als militair, hetzij als burgerambtenaar, bij het Korps Commandotroepen dienen of gediend hebben.

-De belangenbehartiging van veteranen.

Het gebied waarin de COV actief is

Het gebied wordt aangeduid in de verenigingsnaam Zuid-Oost-Brabant en is niet vast omkaderd. Tijd, ervaring en een goede samenwerking met “aangelanden” zorgen voor een optimaal functioneren.