: VVKCT

Achtergrond

Hoewel bestaande organisaties als De Commandostichting en diverse Commandoverenigingen statutair aandacht schenken aan veteranen, zijn zij niet specifiek voor veteranen opgericht. De laatste jaren is de belangstelling voor veteranen toegenomen, met als belangrijke mijlpaal: de Veteranenwet, waarin de erkenning, waardering en zorg voor veteranen wettelijk is vastgelegd. Die Veteranenwet wordt in 2013 verder uitgewerkt in ministeriële regelingen.
Er zijn diverse organisaties die zich inzetten voor veteranen. Het Veteraneninstituut klinkt wellicht bekend, doorgaans heeft men ook wel eens van het Veteranen platform gehoord. De landelijke Veteranendag krijgt jaarlijks aandacht in de media. Veel minder bekend is het vfonds dat met de opbrengst van de bankgiroloterij veel doet voor veteranen. Kijk voor meer info eens op de sites van deze organisaties: allen zijn ze actief voor de veteranen. En deze opsomming is lang niet compleet, er is nog veel meer.

Wil je meepraten in het Veteranenplatform met de andere veteranenorganisaties over de zorg voor veteranen? Wil je als organisatie participeren op Veteranendag? Wil je in aanmerking komen voor faciliteiten of subsidies voor veteranen via het Veteraneninstituut? Dan moet je je als veteranen organiseren en je inschrijven in het Veteranen Register, hetgeen alleen kan als een vereniging.

Vandaar dat we -net als alle andere Regimenten en Korpsen van de landmacht- het initiatief hebben genomen zo’n vereniging op te richten: de Vereniging Veteranen KCT. Daarmee zijn we enerzijds vertegenwoordigd op de plaatsen waar over de waardering, erkenning en zorg voor veteranen gesproken wordt, anderzijds zijn we in staat om gebruik te maken van de door het Ministerie van Defensie beschikbaar gestelde faciliteiten voor veteranen.

Bij alle uitvoeringsaspecten van het Veteranenbeleid is de Vereniging Veteranen KCT betrokken: van buddy support waar nodig tot de organisatie van reünies waar gewenst. Kortom: de materiële en immateriële belangenbehartiging van de veteraan.