De Commando reünie wordt elke 5 jaar georganiseerd. Tijdens de reünie ter ere van het 60-jarig bestaan in 2002, Waren er meer dan 3900 reünisten Op 24 maart 2012 werd de reünie ook goed bezocht met meer dan 3350 betalende reünisten.

Op zaterdag 25 maart 2017 was ter ere van het 75-jarig bestaan van het Korps Commandotroepen de vijfjaarlijkse reünie georganiseerd.

3000 reünisten meldden zich in de ochtend aan de poort van de Engelbrecht van Nassaukazerne Uit alle hoeken van ons land, maar ook uit alle werelddelen kwamen die dag leden en oud-leden van ons Korps naar de Engelbrecht van Nassaukazerne. Even weer ‘commandolucht’ opsnuiven, sterke verhalen uitwisselen en vooral genieten van de ontmoeting met de maten waarmee in de diensttijd lief en leed werd gedeeld. De kernwaarden van ons Korps zijn Moed, Beleid, Trouw, Eer en Trots. Ongetwijfeld zullen tijdens de komende reünie de elementen Trouw en Trots de boventoon voeren. ‘Trouw aan mijn kameraden en aan het Korps. Trots op ons Korps, onze geschiedenis, tradities en onze daden.

Rigid Hull Inflatable Commando Craft (RHICC)

Met de doop van de RHICC 1 op 10 november 2015 op Kamp Wijnmalen werden twee nieuwe vaartuigen bij het Korps ingelijfd. Met een jetaandrijving kan deze 12 meter lange en 3,5 meter brede boot een snelheid halen van ruim tachtig km per uur. Met een fikse bewapening en een ultramodern radarsysteem zijn deze boten uitermate geschikt om de speciale ploegen Optreden Waterrijke Gebieden te ondersteunen. Op de reüniedag te bewonderen in de grote vijver op het reünieterrein.

De laatste reünie was in 2022.