Bestuur Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant

Functie Rang Naam
Voorzitter Kap. b.d. W. Hillenbrink
Secretaris Cdo1. b.d. B. van Moorsel
Penningmeester Kpl. b.d. G. School
Bestuurslid Sld1. b.d. M. Smetsers
————————————————————– —————– ——————————————
Website Cdo. b.d. J. Heeffer

 

Bestuur

 De verbondenheid met het KCT is groot. Verschillende functionarissen in het bestuur zijn verantwoordelijk voor een specifiek functiegebied. 

Voorzitter Kap b.d. W. Hillenbrink
Secretaris Cdo1 b.d. B. van Moorsel
Penningmeester Kpl b.d. G School
Bestuurslid Sld1 b.d. M. Smetsers
Bestuurslid Sld1 b.d. M. Smetsers