Bestuur Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant

Functie Rang Naam
Voorzitter Kap. b.d. W. Hillenbrink
Secretaris Cdo1. b.d. B. van Moorsel
Penningmeester Kpl. b.d. G. School
Bestuurslid Sld1. b.d. M. Smetsers
————————————————————– —————– ——————————————
Website Cdo. b.d. J. Heeffer

 

Bestuur

Het bestuur van De Commandostichting is in het organogram hierboven weergegeven. De verbondenheid met het KCT is groot. Verschillende functionarissen in het bestuur zijn verantwoordelijk voor een specifiek functiegebied. De werkzaamheden in die functiegebieden worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Voorzitter Kap b.d. W. Hillenbrink
Secretaris Cdo1 b.d. B. van Moorsel
Penningmeester Kpl b.d. G School
Bestuurslid Sld1 b.d. M. Smetsers
Bestuurslid Sld1 b.d. M. Smetsers